De TotalBodyReflex behandeling

TotalBodyReflex is een vorm van behandelen die de condities tot zelfherstel schept.  Blijvende klachten zijn signalen dat er in het lichaam te veel beschadigd is om zichzelf te herstellen. Met mijn handen ga ik op zoek naar wat nodig is om het lichaam weer vloeibaar en stromend te krijgen. Dit leidt tot herstel van weefsels en uiteindelijk tot langdurige vitaliteit en veerkracht. De behandeling van de bloedvaten, diepe lymfatische structuren, fascia, het autonome zenuwstelsel en de hersenen, vormen de basis van de therapie.

Wat is TotalBodyReflex?

De technieken van TotalBodyReflex gebruik ik om u zo optimaal mogelijk te behandelen. De behandeling gebeurt met kleding aan, liggend op en behandeltafel, soms zittend. U hoeft zelf niets te doen.

Hoeveel behandelingen er nodig zijn hangt af van de klachten van de cliënt. Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig, zeker bij langdurige of chronische klachten. Bij ieder consult vindt er een evaluatie plaats. Na ongeveer drie behandelingen gaan we samen bekijken of voortzetting zinvol is.

Het zelfgenezende vermogen van de mens

Vaak weten we niet hoe we kunnen veranderen. Hebben we niet in de gaten hoe het lichaam bruist van energie, van levenskracht. Deze levenskracht noemen we het zelfgenezende vermogen van de mens, waar we niet altijd bewust van zijn dat dit in ieder van ons aanwezig is. Deze levenskracht kan geblokkeerd zijn, waardoor we niet meer kunnen stromen. De oorzaak kan fysiek zijn, maar kan ook zitten in de manier van denken of in wat je hebt meegemaakt in je leven.

Tijdens de behandeling kan men sensaties door het hele lichaam ervaren, zoals warmte, kou, trillingen, emoties, rust en ontspanning, maar ook moeheid. Soms kunnen klachten iets toenemen, net als in de homeopathie, maar zullen snel weer verdwijnen.

Bewaar je eigen onafhankelijkheid

Ik vind het belangrijk dat de cliënt zijn eigen autonomie (onafhankelijkheid) bewaard, dit betekent voor mij dat zo snel mogelijk de frequentie van de vervolgconsulten, natuurlijk op een verantwoorde manier, zal worden verminderd. Mocht er te weinig resultaat geboekt worden in de voorgaande behandelingen, dan zal ik, indien gewenst, mee zoeken naar een andere therapie. Uiteraard kan de cliënt op elk gewenst moment de therapie stoppen.

Voor wie?